Nowa-​​stara wrzutka. Cho­dzi za mną ten Ilford Pan 400. Koja­rzy mi się z cie­niami bez szcze­gó­łów, ale odpo­wied­nio naświetlony/​wywołany chyba dałby radę. Tak jak na tych dwóch tutaj. No i kaska w kielni :)

Po pro­stu wziąć koc i iść na plażę. Nad morzem to moż­liwe a latem myślę o tym szcze­gól­nie często.