Paralaksa • infokontaktobrazkiarchiwum

. . .
15mm lubię, bo zmu­sza do podej­ścia bar­dzo bli­sko. Żeby śmieci z boków nie wcho­dziły, żeby zapa­no­wać nad kadrem. A pstry­ka­nie dla mnie, poza samym łapa­niem faj­nych momen­tów, jest też prze­ła­my­wa­niem sie­bie. Czę­sto pyta­nie nie jest czy widzę coś cie­ka­wego, ale czy będę miał ten impuls, żeby podejść dosta­tecz­nie bli­sko do dru­giego czło­wieka i to cie­kawe zatrzy­mać. Wła­ści­wie każdy sze­roki kąt jest dla tych pra­cu­ją­cych nad sobą.
____
odrzutki, szwendacz
czw, 25.08.2016 / Skomentuj /3

Dodaj komentarz

avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy | oceniany
wystarczająco
Gość

no i ten impuls czy zgod­nym będzie z impul­sem foto­gra­fo­wa­nego?
Czy jed­nak to bez znaczenia?

wystarczająco
Gość

czy każdy kąt można poszerzyć?

wpDiscuz
stat4u