Paralaksa • infokontaktobrazkiarchiwum

. . .
Pozy­tyw­nym aspek­tem ska­no­wa­nia i obra­bia­nia zdjęć jest to, że kiedy po 6 godzi­nach dosta­jesz pier­dolca od wga­pia­nia się w moni­tor, łapiesz za apa­rat i wyska­ku­jesz na ulicę na takim spe­edzie jak po dwóch moc­nych kawach łyk­nię­tych jedna po dru­giej. Edy­to­wa­nie to naj­bar­dziej upier­dliwa strona pstry­ka­nia na filmie.

Ta rolka roz­dzie­wi­cza mi Sko­para 35/2.5. Mie­szane uczu­cia. Z jed­nej strony bar­dzo fajny mały, dosyć poręczny i zaska­ku­jąco ostry obiek­tyw, z dru­giej jed­nak wydaje mi się, że jakoś tak śred­nio radzi sobie w cie­niach. Mydło wycho­dzi. Z innymi tego nie mia­łem. Już wypstry­kuje się kolejna rolka, więc będzie z czym porów­nać. Na razie jesz­cze się na sie­bie nie obrażamy.

____
części ludzkie, ręce, szwendacz
czw, 19.05.2016 / Skomentuj /0

Dodaj komentarz

avatar
wpDiscuz
stat4u