Paralaksa • infokontaktobrazkiarchiwum

. . .
Jak bar­dzo można wyćwi­czyć się w robie­niu dobrze cze­goś w spo­sób cał­ko­wi­cie sprzeczny z Twoim cha­rak­te­rem?” Cho­dzi za mną to zda­nie od kilku dni. Świa­doma zgoda na gor­szą jakość. Mniej­sze zło. Nie­wy­star­cza­jąco dobrze, ale za to szyb­ciej. I tak dalej. Same poważne tematy.
Tym­cza­sem dodana godzina i słońce ostre dziś tak, jakby chciało powie­dzieć „Zostaw to! Weź apa­rat i chodź, rysuję Ci to wszystko ina­czej”.

____
powtórka
nie, 26.03.2017 / Skomentuj /0

Dodaj komentarz

avatar
wpDiscuz
stat4u