Powrót do prze­szło­ści. Chyba pierw­sza rolka Hori­zona — kilka lat temu — więc palu­chy na wszyst­kich klat­kach. Jak to trzy­mać? Nie wia­domo. Pomi­ja­jąc moje błędy… → czy­taj więcej